Jahodové mesto

WEB / KAMPANE / MANAŽMENT

Nová platforma podpory
turizmu v Prešove.

Charakteristika

Jahodové mesto je iniciatíva, ktorej úlohou je oživiť a zatraktívniť identitu mesta Prešov. Organizovať podujatia a prinášať nové príležitosti pre lokálnych podnikateľov a obyvateľov mesta.

Projekt je online od 3/2022

Zadanie

Cieľom bolo navrhnúť a zrealizovať dizajn webovej stránky, navrhnúť a pripraviť ďalšie komunikačné materiály, s ktorými sa dostávajú do kontaktu cieľové skupiny. Navrhnúť a zrealizovať komunikácie pre udalosti organizované Jahodovým mestom.

Mesto, ktoré chutí.

Súčasťou tvorby bolo vymyslieť niekoľko krátkych a zapamätateľný sloganov, ktoré budú zaujimavé pre komunikácii značky. Súčasťou tvorby bolo vymýšlať ďalšie komunikačné materiály, produkty a nové nápady pre živé udalosti, kampane a eventy.

Čo som realizoval?

Pre klienta som navrhol a zastrešoval kompletnú stratégiu a obsahovú časť komunikácie. Strategicky som navrhoval webovú stránku. Pripravoval a navrhoval som hlavné kampane, udalosti a manažoval som produkčné časti tvorby. Celú realizáciu projektu som dozoroval a riadil.

Video prezentácie značky

Produkt - Jahodovica

Noc, ktorá vám bude chutiť.

Jahodova noc je jedinečné podujatie, ktorého zmyslom je oživiť jednu z najkrajších ulíc mesta Prešov. Účasť tisícov ľudí, ktorí zaplnili ulicu počas celého večera, jedinečná atmosféra plná jahodovej vône, chute a iného programu začala tradíciu obľúbeného podujatia.

Tvorba eventu

Súčasťou tvorby bolo navrhnúť a zrealizovať ideu eventu, prezentačný material pre potenciálnych partnerov, propagačné materiály a ďalšie komunikačné podklady k online a offline propagácii. 

Jahodová noc - event

Ďalšie projekty

Mám záujem o spoluprácu

Scroll to Top