Projektový manažment

TÍM / KOORDINÁCIA / DOHĽAD

Starám sa o to, aby bol každý projekt zhotovený načas a pod rukou odborníkov a špecialistov. Je to životne dôležité nielen pre klienta, ale aj pre úspech mojich projektov.

Čo je projekt manažment pre marketing?

Je to systematické dozorovanie zadaného projektu, koordinovanie a organizácia mechanizmov, kontrolovanie časového plánu a zabezpečovanie všetkých potrieb pre plynulé vypracovanie zadania.

Prečo mať projektového manažéra?

Ako robím projektový manažment pre marketing?

Konzultácia

Spoznám zadávací projekt, jeho ciele a zámery. Pochopím váš biznis a spoznám vašu cieľovú skupinu.

Analýza

Zanalyzujem zadanie, aktuálne pôsobenie v online a offline priestore, odsledujem si konkurenciu a vyhodnotím stavy.

Návrh

Po prehodnotení rozsahu zadania a objemu úkonov, navrhnem tím špecialistov potrebných pre zrealizovanie projektu.

Rozpočtovanie

Na základe rozsahu prác a objemu úkonov oslovím tím špecialistov pre vyhotovenie nacenení a spracujem rozpočet.

Realizácia

Po odsúhlasení rozpočtu projekt dozorujem, spravujem a koordinujem tak, aby bol dodržaný čas a rozpočet.

Odovzdanie

Po odsúhlasení všetkých úkolov a zfinalizovaní zadania odovzdám hotový projekt do rúk klienta.

Aktívne ovládam

Time management

Na základe prioritizovania určujem a dodržujem dosiahnuteľné časové ciele.

Stratégia

Rozkladám jednotlivé sily a projektové úlohy tak, aby na seba vzájomne nadväzovali.

Tím líderstvo

Koordinujem, motivujem a podporujem tím, čím prispievam k disciplíne a zdravej atmosfére.

Organizácia

Zabezpečujem všetko, pre čo najhladší priebeh plnenia projektového zadania.

Komunikácia

Komunikujem a konzultujem s tímom realizátorov, dodávateľov a objednávateľov.

Rozpočtovanie

Sledujem zdroje a ich efektívne využitie smerom k naplneniu zadania.

Aktívne ovládam

Time management
Na základe prioritizovania určujem a dodržujem dosiahnuteľné časové ciele.
Stratégia
Rozkladám jednotlivé sily a projektové úlohy tak, aby na seba vzájomne nadväzovali.
Tím líderstvo
Koordinujem, motivujem a podporujem tím, čím prispievam k disciplíne a zdravej atmosfére.
Organizácia
Zabezpečujem všetko, pre čo najhladší priebeh plnenia projektového zadania.
Komunikácia
Komunikujem a konzultujem s tímom realizátorov, dodávateľov a objednávateľov.
Rozpočtovanie
Sledujem zdroje a ich efektívne využitie smerom k naplneniu zadania.

Cena za moje služby

Dlhodobá spolupráca

nad 30 h / mesačne

do 35 00/ h

* cena sa prispôsobuje počtom hodín a rozsahu projektu

Krátkodobá spolupráca

do 30 h / mesačne

od 35 00/ h

* cena sa prispôsobuje počtom hodín a rozsahu projektu

Mám záujem o projektový manažment

Scroll to Top