RKnet

WEB / OBSAH / IDENTITA

Po 15 rokoch na trhu sme zásadne oživili lokálnu značku.

Charakteristika

RKnet je lokálny poskytovateľ internetových a TV služieb v Ružomberku a jeho okolí. Zákazníkom zabezpečuje kompletnú starostlivosť zavedenia služieb.

Projekt je online od 6/2020.

Zadanie

Cieľom bolo kompletne zmeniť vizuálno-obsahovú komunikáciu značky RKnet. Redizajnovať a optimalizovať webovú stránku, vytvoriť pre značku nový dizajn manuál, navrhnúť a zrealizovať nový online objednávkový systém a spriehľadniť ponuku produktov.

Magnet na rýchly internet

Pre klienta sme pripravili kompletne novú vizuálno komunikačnú identitu, ktorej cieľom je vďaka farbám a tvarom zapôsobiť na zákazníkov živo, hravo, rozpoznateľne, zapamätateľne a v konkurenčnom prostredí identifikovateľne. Značka má spájať a byť priťažlivou pre celú rodinu.

Čo som realizoval?

Projekt som kompletne manažoval, čo zahrňovalo komunikáciu s klientom a koordináciu celého tímu. (programátor, grafický dizajnér, SEO špecialista) V rámci projektu som analyzoval konkurenciu, navrhoval architektúru webového diela, tvoril obsah a realizoval audit značky a biznisu.

Náhľad webu pred redizajnom a po redizajne

Dosiahnuté výsledky

0 %
nárast organických návštev webu 2019 vs 2020

Tvorba identity značky

Ďalšie projekty

Mám záujem o spoluprácu

Scroll to Top