Pierott

WEBDIZAJN / OBSAH / IDENTITA

Nezisková organizácia v úplne novom šate.

Charakteristika

Pierott pomáha talentovaným a diagnostikovaným deťom a rodinám v núdzi. Organizuje spoločenské udalostí a  upriamuje pozornosť na problém chudoby u detí na Slovensku. 

Spolupráca bola uzavretá v máji 2019. Projekt je online od augusta 2019.

Zadanie

Zmeniť komunikáciu organizácie v digitálnom priestore. Vytvoriť novú logickú architektúru webovej stránky. Zrozumiteľne vysvetliť činnosť organizácie, jej pôsobenie a možnosti podpory. Vymyslieť kampaň pre pravidelných darcov.

Čo som realizoval

  • Analyzovala sa konkurencia a jej činnosť v online a offline priestore,
  • vykonalo sa roztriedenie obsahu do jednotlivých kategórií,
  • navrhla a aplikovala sa nová štruktúra webovej stránky,
  • zhotovilo sa logické usporiadanie prvkov webu - wireframing,
  • pripravilo sa nové naplnenie webovej stránky relevantným obsahom a textovým popisom,
  • definoval sa nový slogan spoločnosti: ,,Meníme sny detí na skutočnosť.’’
  • pripravila sa nová kampaň pre pravidelných darcov: ,,Pridajte sa’’
  • web sa plne optimalizoval podľa SEO pravidiel,
  • spoločnosť prešla redizajnom a zmenou vizuálnej identity v online priestore,
  • koordinoval sa tím špecialistov (grafik, developer, seo špecialista).

Mám záujem o spoluprácu