GRIMMY

WEB / IDENTITA / MANAŽMENT

Nová komunikácia najväčšej umeleckej školy.

Charakteristika

Grimmy je dnes najväčšia súkromná základná umelecká škola na Slovensku s 25 ročnou históriou, ktorá sa špecializuje na výchovu detí a dospelých v odbore tanec.

Projekt je online od 9/2021

Zadanie

Cieľom bolo navrhnúť a zrealizovať kompletný redizajn identity značky a naviazať ho naprieč komunikáciou smerom dovnútra aj navonok. Súčasťou práce bol redizajn webovej stránky s presahom do biznisových cieľov a kvalitné odprezentovanie úspechov a pôsobenia školy. Súčasťou zadania bola taktiež stratégia, návrh a realizácia hlavnej biznisovej kampane.

Ak tanec, tak Grimmy.

Súčasťou tvorby bolo vymyslieť krátky a zapamätateľný claim, ktorý pri komunikácii na prvú definuje cieľovej skupine značku a jej zameranie. Dizajn identity zdobí čitateľný font a výrazný trojfarebný diamant. Diamant kvôli vyzretosti značky a tri farby z dôvodu troch pobočiek, v ktorých značka pôsobí. 

Čo som realizoval?

Pre klientku som navrhol a zastrešoval kompletnú stratégiu, analýzu a audit značky. Strategicky som navrhoval webovú stránku, SEO, komunikáciu a obsah. Pripravoval som hlavnú kampaň a manažoval som produkciu. Celú realizáciu projektu som dozoroval a riadil od začiatku, až do odovzdania.

Náhľad webu pred redizajnom a po redizajne

Dosiahnuté výsledky

0 %
nárast zapísaných žiakov​ - medziročne
2 %
nárast jedinečných návštev webu

Tvorba identity značky

Tvorba identity značky

V rámci zadania sa vytvárala komunikácia naprieč online a offline prostredím. Okrem základnych komunikačných prvkov sa riešil návrh a výroba rôznych merkantílií, merchu a biznis detailov, s ktorými sa cieľová skupina už dostáva a bude dostávať do kontaktu. 

Tvorba kampane

Každoročný zápis nových žiakov sprevádzala po prvý krát v histórii školy tvorba stratégie, analýzy a optimalizácie reklamy v online a offline prostredí. Obsahom boli bannery, video a foto produkcia a offline komunikácie, ktoré zachytávali konkrétne cieľové skupiny.

Tvorba kampane

Ďalšie projekty

Mám záujem o spoluprácu

Scroll to Top