Vidíme to ružovo

WEB / OBSAH / IDEA MAKING

Kampaň na pomoc
deťom v núdzi.

Charakteristika

Kampaň, ktorej úlohou je upozorniť na problém chudoby u detí na Slovensku a cieľom je získať pre neziskovú organizáciu pravidelných podporovateľov, aby organizácia mohla vykonávať činnosť stabilne.

Kampaň je online od 12/2020

Zadanie

Klientovou požiadavkou bolo pripraviť online kampaň, ktorá má šíriť osvetu o probléme chudoby u detí na Slovensku a zároveň ponúknuť riešenie na danú problematiku. Kampaň mala zaujať, byť kreatívna a bohato a relevantne informovať o činnosti organizácie.

Vidíme to ružovo

Vytvorili sme ilustrovanú komunikáciu založenú na príbehoch skutočných detí. Obsah kampane bol podložený relevantnými dátami z Európskych štatistík. Dôveryhodnosť výzvy sme posilnili cez osobnosti, ktoré sa za iniciatívu postavili. Spojili sme ľudí, aby to aj oni videli ružovo.

Čo som realizoval?

Kampani som pripravil marketingovú stratégiu a riadil tím realizátorov. Uživateľský výskum som vykonal cez anonymný dotazník, research o problematike chudoby som čerpal z európskych dát a kampani som taktiež navrhoval webovú stránku, obsah, video a merkantílie.

Video kampane

Ďalšia komunikácia

Ďalšie projekty

Mám záujem o spoluprácu

Scroll to Top