Mediparma

BRAND / WEB / MANAŽMENT

Vylepšený imidž pre zdravotnícke zariadenie.

Charakteristika

Mediparma je značka lokálneho zdravotníckeho zariadenia, ktorá prevádzkuje ambulanciu všeobecného lekára a psychitrickú ambulanciu.

Projekt je online od 1/2023

Zadanie

Cieľom bolo navrhnúť a zrealizovať identitu značky, dizajn webovej stránky, navrhnúť a pripraviť ďalšie komunikačné materiály, s ktorými sa dostávajú do kontaktu cieľové skupiny. 

Zdravie a život

Súčasťou tvorby bolo vymyslieť webove riešenie tak, aby zrozumiteľne prezentovalo dve samostatné ambulancie, ktore zastrešuje jedna značka, vytvoriť objednávkový systém a dosiahnuť popredné priečky v Google na základné kľúčové slová páre danú lokalitu.

Čo som realizoval?

Pre klienta som navrhol a zastrešoval kompletnú stratégiu a obsahovú časť celeho projektu. Strategicky som navrhoval webovú stránku. Pripravoval a navrhoval som identitu a produkčné časti tvorby. Celú realizáciu projektu som dozoroval a riadil.

Tvorba identity značky

Ďalšie projekty

Mám záujem o spoluprácu

Scroll to Top